دوشنبه ۱۴۰۰/۰۳/۱۷

قائم مقام سازمان نظام پرستاری: درخواست اصلی جامعه پرستاری کشور از رئیس جمهورمنتخب

 اجرای قوانین بر زمین مانده و رعایت عدالت در حوزه سلامت است

عبداله صفری گفت: وزارت بهداشت و سازمان مدیریت در بحث پاداش کرونا و امتیاز استخدامی حد اکثری پرستاران ناهماهنگ عمل کرده اند، همچنین پرستاران منتظر تعیین تکلیف آزمون استخدامی و تزریق نیروی جدید برای جلو گیری از خستگی و فرسودگی پرستاران می باشند.

عبداله صفری قائم مقام سازمان نظام پرستاری و نماینده پرستاران تبریز در گفتگو با خبرنگار سازمان نظام پرستاری گفت: پرستاران و مدافعان سلامت در بحران کرونا ثابت کرده اند که برای سلامتی مردم و نظام و انقلاب تا پای جان ایستاده اند .

وی افزود: انتظار بحق پرستاران اجرای قوانین بر زمین مانده و رعایت همه جانبه عدالت در حوزه سلامت می باشد؛ و رئیس جمهور منتخب باید به فرمایش مقام معظم رهبری عمل کرده و باب ویژه ای را برای پرستاری باز کند.

صفری در خصوص تهعدات شرکت های بیمه ای گفت : بیمه ها حق ندارند از اجرای تعهدات خود در قبال بازنشستگی پرستاران شانه خالی کنند.

عضوشورای عالی نظام پرستاری خاطر نشان کرد: وزارت بهداشت و سازمان مدیریت در بحث پاداش کرونا و امتیاز استخدامی حد اکثری پرستاران ناهماهنگ عمل کرده اند. همچنین پرستاران منتظر تعیین تکلیف آزمون استخدامی و تزریق نیروی جدید برای جلو گیری از خستگی و فرسودگی پرستاران می باشند.