چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۵/۰۸

ابلاغ بخشنامه افزایش حقوق نیروهای شرکتی وزارت بهداشت

 مقرر شد حق الزحمه ماهیانه هر یک از مشاغل گروه پرستاری در سال ۱۳۹۹ در صورت اشتغال تمام وقت بر اساس قانون ارتقای بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت بدون احتساب اضافه کاری، برای کارشناسان پرستاری، هوشبری، اتاق عمل و فوریت‌های پزشکی حداقل مبلغ ۴۱ میلیون ریال، برای کاردان اتاق عمل، هوشبری و فوریت‌های پزشکی ۳۶ میلیون ریال و برای بهیاری مبلغ ۳۴ میلیون ریال پرداخت شود.

به گزارش  ایرنا از وزارت بهداشت، سید کامل تقوی‌نژاد در این رابطه گفت: در راستای برقراری عدالت در نظام پرداخت همکاران شرکتی در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور و موسسه‌های وابسته وزارت بهداشت، بخشنامه جدیدی ابلاغ شد. یکی از مسائل مهم و مورد تاکید ما در این مدت،‌ کاهش میزان تفاوت دریافتی همکاران حوزه سلامت در کشور بوده که در این زمینه تاکنون گام‌های مهمی برداشته شده است. در این راستا، نشست‌های بسیاری با معاونت‌های مختلف وزارت بهداشت جهت تدوین بخشنامه افزایش حقوق نیروهای شرکتی برگزار و بعد از آن نیز نامه‌ای به دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور ارسال کردیم و از آنها خواسته شد، پیشنهادها و راهکارهای مورد نظر خود را برای بهبود وضعیت حقوق و دریافتی همکاران شرکتی ارسال کنند.

تقوی نژاد بیان کرد: در نهایت و پس از بحث و بررسی‌های صورت گرفته، مقرر شد حق الزحمه ماهیانه هر یک از مشاغل گروه پرستاری در سال ۱۳۹۹ در صورت اشتغال تمام وقت بر اساس قانون ارتقای بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت بدون احتساب اضافه کاری، برای کارشناسان پرستاری، هوشبری، اتاق عمل و فوریت‌های پزشکی حداقل مبلغ ۴۱ میلیون ریال، برای کاردان اتاق عمل، هوشبری و فوریت‌های پزشکی ۳۶ میلیون ریال و برای بهیاری مبلغ ۳۴ میلیون ریال پرداخت شود.

معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت افزود: دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی کشور موظف هستند حداقل تا ۸۰ درصد پرداختی به مشاغل گروه پرستاری را برای سایر مشاغل نیز رعایت کرده و نسبت به پرداخت به آنها اقدام کنند. یعنی همه همکاران شرکتی که طرف قرارداد شرکت‌های خدمات تامین نیروی انسانی هستند، شامل این بخشنامه می‌شوند و استثنایی برای هیچ گروهی قائل نشده‌ایم.

تقوی نژاد اظهار کرد: پرداخت برقراری حق اشعه و فوق العاده سختی شرایط محیط کار همکاران شرکتی در بیمارستان‌ها و بخش‌های روانی و سوختگی پس از معرفی پیمانکار به دانشگاه و دریافت تاییدیه درصد بلامانع است.

وی ادامه داد: در این بخشنامه به صورت شفاف عنوان شده که پرداخت نوبت کاری و اضافه کاری برای همکاران شرکتی در دانشگاه‌های علوم پزشکی بلامانع است و در صورت پرداخت کارانه مبتنی بر عملکرد، بخشنامه ابلاغی مقام وزارت درباره جداسازی کارانه از اضافه کار باید رعایت شود.

معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت گفت: دانشگاه‌های علوم پزشکی مجاز هستند در صورت وجود اعتبار خدمات رفاهی مشابه سایر کارکنان را برای همکاران شرکتی لحاظ کنند.

تقوی نژاد با اشاره به تعداد زیاد شرکت‌های تامین نیروی انسانی، افزود: به دانشگاه‌ها و موسسه‌های وابسته اجازه داده شد به منظور نظارت بهتر و رعایت عدالت در پرداخت‌ها و همچنین پرداخت به موقع مطالبات افراد به کار گرفته شده، بر اساس تبصره ۲ ماده ۵۵ آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها، از شرکت کارآفرینان آوا سلامت خرید خدمت کنند.

وی اظهار کرد: رعایت مبالغ مندرج در این بخش‌نامه برای سایر شرکت‌های تامین کننده نیروهای مورد اشاره الزامی است و صراحت قانونی دارد. تمامی همکارانی که در این حوزه از طریق شرکت‌های تامین نیروی انسانی حقوق و مزایای خود را دریافت می‌کنند، شامل این مصوبه می‌شوند.

معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت گفت: دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور مکلف شدند در انعقاد قراردادهای بعدی موسسه با شرکت پیمانکاری تامین نیروی انسانی نسبت به رعایت طرح طبقه بندی مشاغل قانون کار اقدام کنند.

تقوی نژاد بیان کرد: هر گونه به کارگیری نیروی انسانی جدید حتی در قالب شرکت‌های پیمانکار، صرفا با مجوز معاونت توسعه وزارت بهداشت امکان پذیر است و هیچ یک از دانشگاه‌ها حق ندارند به صورت مستقل در این زمینه اقدامی صورت دهند. از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، پرداخت حقوق و مزایای همکاران شرکتی، به عنوان پرداخت‌های اجتناب ناپذیر تلقی شده و باید در موعد مقرر انجام شود.