چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۱۴

تعرفه‌گذاری پرستاری سبب افزایش درآمد بیمارستان‌ها هم می‌شود

 پرستاران در خط مقدم مواجهه با بیماری کرونا در بیمارستان ها و مراکز درمانی هستند؛ با این شرایط، از حقوق و مزایای کمی برخوردار هستند

محمد شریفی مقدم، دبیرکل خانه پرستار ایران در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به پایین بودن درآمد پرستاران در کشور اظهار کرد:  پرستاران در خط مقدم مواجهه با بیماری کرونا در بیمارستان ها و مراکز درمانی هستند؛ با این شرایط، از حقوق و مزایای کمی برخوردار هستند و همچنان روند اضافه کاری اجباری به دلیل کمبود نیرو در تمام بیمارستان ها وجود دارد.

او ادامه داد: در حال حاضر به دلیل کاهش چشمگیر درآمد بیمارستان ها، میزان کارانه هم پایین آمده است، این میزان برای پرستاران آنقدر کم و ناچیز است که دریافت آن را پیگیری نمی‌کنند.

شریفی مقدم بیان کرد: بر اساس نظام پرداخت در نظام سلامت، حدود ۶۰ درصد حق عمل به پزشک، ۲۰ درصد به  بقیه به سایر عوامل بیمارستان مانند پرستاران پرداخت می شود که مبلغ ناچیزی است. امروزه بخش های مختلف بیمارستانی به دلیل بیماری کرونا غیرفعال شده است و بالطبع درآمد مراکز درمانی کم می شود.

دبیرکل خانه پرستار ایران گفت: اگر طرح تعرفه‌گذاری پرستاری در صندوق‌های بیمه گر اجرایی شود، ناخودآگاه درآمد بیمارستان ها و مراکز درمانی نیز افزایش پیدا می‌کند اما این کار تا به امروز محقق نشده است.

او افزود: در حال حاضر بیش از ۱۵۰ هزار نفر نیروی پرستار، کمبود داریم که باید این موضوع هرچه سریع تر با جذب پرستار برطرف شود زیرا کمبود نیروی پرستار ارتباط مستقیمی با مرگ و میر بیماران در مراکز درمانی و بیمارستان ها دارد.