شنبه ۱۴۰۰/۰۷/۱۰

سرانه پرستاری در کشور بسیار پایین است

 در استان خوزستان و دانشگاه علوم پزشکی آبادان سرانه پرستاری کمتر از متوسط کشوری است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آبادان؛معاون پرستاری وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در حاشیه بازدید از بیمارستان طالقانی آبادان با اشاره به اینکه سرانه پرستاری در کشور بسیار پایین است گفت: به لحاظ منابع نیروی انسانی و استاندارد ، در کشورهای پیشرفته نسبت پرستار به تخت ۶ تا هفت نفر است ولی در ایران به ازای هر تخت  ۱.۸ دهم پرستار در نظر گرفته شده که ۵۰ درصد این سرانه نیز محقق نشده است.

عباس عبادی افزود:متوسط وضعیت موجود سرانه پرستاری کشور خیلی پایین‌ و در برخی از مناطق مختلف ممکن است بر اساس پراکندگی متفاوت باشد ولی در استان خوزستان و دانشگاه علوم پزشکی آبادان این سرانه کمتر از متوسط کشوری است.

وی ادامه داد:با توجه به پیشینه تربیت دانشجوی پرستاری در استان خوزستان به خصوص شهر آبادان در گذشته شاهد تربیت دانشجوی پرستاری غیر بومی بودیم که هم اکنون جذب دانشجوی بومی در منطقه افزایش یافته و اولین گروه شامل ۴۸ دانشجو به تازگی فارغ التحصیل شدند.