یکشنبه ۱۴۰۰/۰۵/۱۷

انتظار ۱۴ ساله پرستاران پایان یافت؛ اجرای قانون تعرفه‌گذاری به زودی

 بعد از ۱۴ سال از تصویب قانون در واپسین روزهای دولت دوازدهم آیین‌نامه قانون تعرفه خدمات پرستاری تصویب شد

محمد شریفی مقدم در گفت‌وگو با پانا تصویب آیین‌نامه اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری را یک گام رو به جلو برای جامعه پرستاری عنوان کرد و گفت: «طبق قانون باید آیین‌نامه اجرایی قوانین مصوب مجلس، ۶ ماه پس از تصویب تهیه شود و درباره قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری نیز تهیه آیین‌نامه قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری باید توسط توسط وزارت بهداشت، وزارت تعاون،‌کار و رفاه اجتماعی و سازمان نظام پرستاری تدوین و ابلاغ می‌شد که بالاخره بعد از ۱۴ سال از تصویب قانون در واپسین روزهای دولت دوازدهم این آیین‌نامه تصویب شد که تصویب آن یک قدم رو به جلو است چون پیش از این هر قدمی که در این حوزه برداشته می‌شد به علت خلا قانونی، بی‌نتیجه می‌ماند.»

دبیر کل خانه پرستار افزود:‌ «آیین‌نامه اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری چند بخش دارد که کلی است. مهم‌ترین آن تعریف بسته‌های خدمتی پرستاران بر اساس شرح وظایف آنها است که باید تهیه شود. البته این بخش از قبل تهیه شده و معطلی ندارد. بر اساس همین بسته‌های خدمتی، ارزش نسبی خدمات که در کتاب پزشکی به آن ‌K گفته می‌شود مشخص شود. سپس باید رقم تعرفه‌ها تعیین شود که بسیار اهمیت دارد.»

طبق قانون باید دستورالعمل ظرف مدت سه ماه پس از تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری،‌ تهیه و ابلاغ شود و طبیعی است که آذرماه سال جاری باید این دستورالعمل اجرا شود

وی خاطرنشان کرد:‌ «اکنون پرستاران کارانه دریافت می‌کنند که بعد از این باید بر اساس میزان ارزش نسبی K کارانه دریافت کنند و امیدواریم خدمات پرستاری بر اساس ارزش‌های نسبی واقعی، تعیین شود.»

شریفی مقدم اضافه کرد:‌ «همچنین باید ظرف سه ماه از تصویب آیین‌نامه قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری، وزارت بهداشت باید دستورالعمل ذیل این آیین‌نامه را تهیه کند. در واقع ابتدا قانون تصویب می‌شود سپس آیین‌نامه تهیه می‌شود و در نهایت دستورالعمل اجرایی باید تهیه و ابلاغ شود که از تاریخ ابلاغ آیین‌نامه، وزارت بهداشت باید ظرف مدت سه ماه، دستورالعمل اجرایی را تهیه کند و تصویب و ابلاغ آن در حوزه اختیارات وزارت بهداشت است که تعرفه خدمات باید هر سال به شورای عالی بیمه آورده شود و رقم آن مشخص شود.»

دبیر کل خانه پرستار در پاسخ به این سوال که آیا اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری به سال جاری می‌رسد، گفت: «امید است که این خواسته جامعه پرستاری بدون مانع اجرا شود زیرا جامعه پرستاری نگرانی‌هایی دارد که نمونه‌های آن برای اجرا نشدن قوانین وجود دارد. اکنون جای تشکر دارد که مسئولان وزارت بهداشت و شورای عالی بیمه آیین‌نامه را تصویب کردند و امید است در ادامه تعداد و ارزش نسبی خدمات پرستاری به شکل واقعی دیده شود تا پرستاران و مردم از مزایای قانون بهره‌مند شوند.»

وی خاطرنشان کرد:‌ «طبق قانون باید دستورالعمل ظرف مدت سه ماه پس از تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری،‌ تهیه و ابلاغ شود و طبیعی است که آذرماه سال جاری باید این دستورالعمل اجرا شود و به طور معمول در سیستم پزشکی این اتفاق با سرعت انجام می‌شود و امید است که در حوزه پرستاری نیز به سرعت اتفاق بیفتد و در مدت قانونی شاهد تهیه و ابلاغ دستورالعمل اجرایی قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری باشیم.»