معرفی سامانه خدمات اینترنتی همراه

دانلود اپلیکیشن (آخرین نسخه 1400/03/12)

برخی از خدمات اپلیکیشن

  • امکان واریز به حساب
  • پرداخت اقساط شخص و اعضای وابسته
  • گزارش پرداخت اقساط
  • بررسی سوابق واریز به حساب
  • اطلاع از اخبار صندوق قرض الحسنه سخاوت
  • نمایش کاردکس اقساط
  • مدیریت صورتحساب