شروع ثبت نام

ثبت رمز فعالسازی

زمان باقی مانده:

توافق نامه

شرایط عمومی استفاده از سامانه اینترنت بانک:

 1. مشتری از امکانات سامانه اینترنت بانک باید طبق قوانین و مقررات ذیل استفاده نماید.

 2. احراز هويت
  الف) مشتري حقيقي: 
  شخص حقيقي متعهد است ابتدا از طريق سايت بانكداري اينترنتي  نسبت به درخواست عضويت اقدام نمايد. 

 3. براي هر مشتري فقط يك درخواست عضويت ثبت خواهد شد و سيستم از ثبت درخواستهاي تكراري جلوگيري خواهد نمود.

 4. در صورت فراموشی کد کاربری بر حسب اعلام و درخواست کتبی مشتری به شعبه، کد کاربری از طریق شعبه به وی اعلام می گردد.

 5. با انصراف و اعلام كتبي مشتري به موسسه و يا عدم رعايت مقررات سامانه اینترنت بانک ، مشتري از عضويت در سامانه خارج مي‌شود و موسسه مي‌تواند کد كاربري مشتري را غيرفعال نمايد.

 6. در مواردي كه موسسه  بنا به عللي از قبيل خرابي دستگاههاي كامپيوتري ، سيستم پردازش داده ها ، خطوط ارتباطي ، رويدادهاي اجتناب ناپذير و ... آنچه كه خارج از كنترل باشد قادر به ارائه خدمات نباشد مسئوليتي متوجه موسسه  نخواهد بود .

 7. چنانچه مشتري بصورت غير مجاز قصد ورود به سيستم را داشته و يا بمدت 6 ماه از سيستم استفاده نكند شناسه كاربري وي توسط موسسه غير فعال مي‌گردد .

 8. موسسه  حق و اختیار دارد هر موقع كه صلاح بداند در شرايط و مقررات خدمات سامانه اینترنت بانک تغييرات لازم را اعمال نمايد.

 9. چنانچه پس از اعمال تغييرات در شرايط و مقررات خدمات سامانه اینترنت بانک، مشتريان همچنان به انجام عمليات خود ادامه دهند ، موسسه  اينگونه تلقي مي‌نمايد كه تغييرات اعلام شده مورد قبول و توافق مشتريان قرار گرفته است .در مواردي كه مشتري با تغييرات اعلام شده موافق نباشد ميتواند حسب درخواست كتبي تقاضاي قطع ارتباط با حساب خود از طريق سامانه اینترنت بانک را از بانك بنمايد .

 10. موسسه مي‌تواند كليه موضوعات مشكوك و اطلاعات مربوط به اشخاص مظنون به سوء استفاده از سامانه اینترنت بانک را به مقامات انتظامي ‌و قضائي اعلام دارد تا تحت پيگرد قانوني قرار گيرند .

 11. بانك هيچگونه مسئوليتي در قبال خسارت و زيانهاي وارده به مشتريان در اثر افشاء شدن شناسه كاربري و يا مفقود شدن دستگاه رمزياب از سوي خودشان بعهده نخواهد داشت .

 12. چنانچه بين بانك و مشتـري در خصوص محتـواي اطلاعـات ارسالي و يا عمليـات انجام يافته روي آن اختلاف نظري باشد، اسناد دفاتر ، گزارشات و همچنين عمليات الكترونيكي ضبط شده در فايلهاي سيستم كامپيوتري موسسه در مقابل ادعاي مشتري سند و دليل معتبر خواهند بود و مشتري حق هرگونه اعتراض ادعايي را تحت هر عنوان كه باشد از خود سلب مي‌نمايد.

 13. مشتری قادر به اخذ گزارشات مطابق امکانات سامانه اینترنت بانک می باشد و بدین ترتیب موسسه  متعهد به ارائه رسید جداگانه بابت هر یک از عملیات مالی مشتری نمی باشد.

اطلاعات تکمیلی

پایان